11.05.2020

Valminud on tarbijavaidluste komisjoni 2019 aasta tegevuste aruanne

Tarbijavaidluste komisjoni 2019 aasta tegevuste aruandega saad tutvuda siin.

  1. Kokku esitati 2375 avaldust, millest 502 olid seotud Eestis registreeritud lennuettevõtjate vastu suunatud nõuetega (lennureisist mahajätmine või muu lennureisiga seonduv nõue).
  2. Üldisi tarbekaupadega seotud probleeme oli 1047.
  3. Eelmiste aastatega võrreldes on suurenenud erinevate teenuste, näiteks koolituste, ekskursioonide, ilu- ja teiste teenuste osutamisega seotud vaidluste hulk.
  4. Komisjoni otsusega lahendati 612 avaldust (koos lepituskokkulepetega).
  5. Tarbija kasuks tehtud 343-st otsusest täideti kaupleja või teenusepakkuja poolt poole aasta jooksul 73%.
  • Kui vajad mõne toote või teenuse osas nõu, helista TTJA nõuandetelefonil 6 201 707.
  • Kui sul on mõne toote või teenuse kohta pretensioon, pöördu esmalt kaupleja poole. Kui te omavahel kokkuleppele ei jõua, pöördu tarbijavaidluste komisjoni: www.komisjon.ee.