avaldus

Kauplejale komisjoni tööst

Avalduse menetlemine

  Menetlemisel kontrollitakse avalduse ja lisatud dokumentide nõuetele vastavust, palutakse kauplejalt avalduses toodud asjaolude kohta selgitusi ning valmistatakse materjal ette komisjoni istungil arutamiseks. Üldjuhul saad oma avaldusele vastuse 90 päeva jooksul. Avalduse menetlusese käigust ja selle tulemustest teavitatakse Sind jooksvalt.

Esita avaldus

Esita avaldus Kiirem ja lihtsam viis avalduse esitamiseks on tuvastades ennast elektrooniliselt läbi veebi iseteeninduskeskkonna. Manuste lisamisel soovitame kasutada failitüüpe .docx, .xlsx, .pdf, .jpg või .png.Failid peavad olema väiksemad kui 5 MB.    esita avaldus