Must nimekiri

Komisjoni otsus on kauplejale täitmiseks vabatahtlik. Kui kaupleja otsust 30 päeva jooksul ei täida, kantakse ta otsuseid mittetäitvate kauplejate nimekirja kuni otsuse täitmiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks.

Kaupleja, kes ei ole järginud komisjoni otsust ega ole teavitanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit kirjalikult otsuse täitmisest või maakohtusse pöördumisest, kantakse Tarbijakaitseameti ja komisjoni veebilehel avaldatud komisjoni otsuseid mittejärginud kauplejate nimekirja.

Mobiilivaates on mugavam vaadata nimekirja lingilt.

Nõuanne! Konkreetse otsuse või Sind huvitava ettevõtjat puudutava otsuse leidmiseks sisesta pealkirja reale ettevõtja nimi või otsuse number vastavasse aknasse.

NB! Seoses hooldustöödega ei ole otstuste nimekiri hetkel avalikult nähtav.  Vabandame.