Must nimekiri

Komisjoni otsus on kauplejale täitmiseks vabatahtlik. Kui kaupleja otsust 30 päeva jooksul ei täida, kantakse ta otsuseid mittetäitvate kauplejate nimekirja kuni otsuse täitmiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks.

Kaupleja, kes ei ole järginud komisjoni otsust ega ole teavitanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit kirjalikult otsuse täitmisest või maakohtusse pöördumisest, kantakse ameti ja komisjoni veebilehel avaldatud komisjoni otsuseid mittejärginud kauplejate nimekirja.

Nõuanne! Musta nimekirja vaatamiseks soovitame kasutada Chrome või  Edge  brauserit.