Kauplejale komisjoni tööst

Vastavalt tarbijakaitseseadusele peab kaupleja andma tarbija avaldusele kirjaliku vastuse, milles kaupleja võtab seisukoha avalduses sisalduvate väidete ja tarbija nõude kohta ning pakub võimaliku lahenduse vaidluse lõpetamiseks

Üldjuhul annab komisjon kauplejale seisukoha kujundamiseks ja vastamiseks aega 14 päeva.

Selgitusele tuleb lisada dokumentaalsed tõendid oma väidete ja asjas tähtsust omavate asjaolude kohta. Kui pooled vaidluse läbivaatamise ettevalmistamise käigus lahenduseni ei jõua, edastatakse tarbija avaldus lahendamiseks ja otsuse tegemiseks tarbijavaidluste komisjonile. 

Kauplejal on võimalik tarbijavaidlus lõpetada enne komisjoni istungit osapooli rahuldava kokkuleppega.

Komisjoni istungil osalemisel on vajalik kaupleja esindajal esitada volitusi tõendav dokument (välja arvatud juhatuse liige) ja isikut tõendav dokument.